• Professionel økonomistyring og organisering af din virksomhed

    Professionel økonomistyring og organisering af din virksomhed

Den stærke ejerhånd er forudsætningen for de gode resultater

Aumentum mener, at landbrugets ejerledere har en unik evne til at udnytte deres produktionsapparat optimalt. Med sund bondefornuft tilretter I jeres produktion løbende, i takt med at forudsætningerne ændres. Det kan I kun gøre fordi, I har en dyb indsigt i det håndværk og de mekanismer, som landbrugsdriften består af. I har med andre ord en unik forståelse for naturens årsags-virkningssammenhænge, som ikke lader sig udkonkurrerer af ren skrivebordsledelse. Jeres stærke ejerhånd er derfor forudsætningen for at opnå bedre resultater i landbruget.
De fleste ejerledere kan dog blive bedre til at koble bedriftens praktiske aktiviteter med økonomiske konsekvensberegninger. Mange ejerleder glemmer, at omverden ikke har samme naturlige indsigt i landbrugets mekanismer, som I selv har. Derfor er I nød til at vise omverden de økonomiske konsekvenser af jeres handlinger – inden I foretager dem!

 

Når du ikke længere kan være med overalt

Når virksomheden vokser og den stærke ejerhånd ikke længere kan være med overalt, mister mange ejerledere det fulde overblik over driftens mekanismer. Det er naturligt – det har andre brancher også oplevet! Når virksomheden vokser, ser man ikke de nye forudsætninger, der bør føre til nye produktionsplaner.
Den dygtige virksomhedsleder har erkendt sine begrænsninger. Han har indset, at han ikke behøver at være med i alt. Til gengæld har han indset, at det er hans ansvar at implementere en mere moden styringskultur i hans virksomheden.

 

Økonomistyring og organisering er Aumentums kernekompetence!

Sådan forankre vi en solid og moden styringskultur i din virksomhed;

  1. Sammen afdækker vi virksomhedens værdikæde og pengestrømme. Vi udpeger de nøgletal og styringsmekanismer, som din virksomhed skal styre efter.
  2. Vi etablerer faste budgetprocesser, så I fremover selv udarbejder alt fra økonomiske analyser og budgetter til kvartalsvise budgetopfølgninger og rapporter til din bank og bestyrelse mv.
  3. Sammen tegner vi de processer og strukturer, som din virksomhed skal ledes efter. Det giver jer nogle klare forretningsgange at arbejde efter, og fortæller hvordan den enkelte skal udmønte sit ansvar i det daglige.

Med Aumentums solide styringskultur, implementeret i din virksomhed, har du og dine medarbejder det fulde overblik over hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan I sikrer, at produktionsapparatet hele tiden udnyttes optimalt.

Når Aumentums styringskultur også er blevet din, har du vished for, at din stærke ejerhånd har fingeren på hele virksomhedens puls!

Banken straffer risiko og uforudsete hændelser

Långivere bryder sig ikke om unødig risiko og uigennemsigtighed, og straffer derfor de ejerledere, der ikke er tydelige om deres økonomiske beslutningsadfærd. Bankerne forventer, at du fuldt ud kan redgøre for dine budgetforudsætninger, og udfører de driftsaktiviteter, som budgettet afspejler. Derfor ligger den dygtige virksomhedsleder et stort arbejde i at knytte virksomhedens forventede aktiviteter op på nogle økonomiske konsekvensberegninger, der løbende redegør for virksomhedens økonomiske udvikling. Den dygtige virksomhedsleder kan sit håndværk og laver gerne en ny plan undervejs. Men han husker også, at beregne og dokumentere den nye plans økonomiske konsekvenser for omverden, så tilliden og respekten omkring hans driftsledelse bevares.


Ved at følgende nedenstående links, kan du læse mere om hvad, der ligger til grund for Aumentums styringskultur

  • Virksomhedens værdistrømme, taktiske nøgletal, og målstyring.
  • Produktionsplanlægningen og dens kobling med de økonomiske resultater.
  • Virksomhedens organisering, delegering og forretningsgange.

[accordiongroup ][/accordiongroup]