Er landbruget på katastrofekurs eller blot i indtjeningskrise?

På gårsdagens konference: Landbruget på katastrofekurs, debatterede vi, hvor slem krisen egentlig er, og hvad der kan gøres fremadrettet. Nok betyder rammevilkår meget for et kapitaltungt erhverv som landbruget, men ejerlederens evnen til at træffe de rigtige strategiske beslutninger, og gennemføre dem rettidigt, er formentlig af større betydning. Derfor skal erhvervet også ses indad og lære af de fejl, landmænd, rådgivere og brancheorganisationer har medvirket til at vi begik.

 

På konferencen understregede Henrik Zobbe, at forbedrede rammevilkår ikke automatisk løser vores indtjeningskrise. Det afgørende er, om vi effektivt formår at omsætte rammevilkår til rentabel produktion og bundlinje.  Landbruget skal leve af sin bundlinjen og ikke euforisk sætte lid til konjunkturgevinster.

 

Vi skal genopdage de gamle dyder, sagde Henning Otte Hansen. Både Zobbe og Henning Otte understregede den grundlæggende lære, at landbrugsprodukter er homogene vare under fuld konkurrence, og at landbrug er et globalt udskilningsløb hvor de, som effektivt udnytter rammevilkår, ny teknologi og størrelsesøkonomi, fortrænger de ineffektive overtid.

Hvis dansk landbrug befinder sig i mere end blot en kort indtjeningskrise, skyldes det, at vi ikke har formået at udnytte den megen lånekapital til rentable investeringer, konkluderer jeg så.

 

I det modsatte ringhjørne dokumenterede Martin Merrild på glimrende vis, hvad rammevilkår også betyder. Et slagtesvin pålægges 16 kr. i PSO afgift, hvilket ikke er en uvæsentlig barrierer for at bevare arbejdspladser i Danmark!

Trods de forskellige legitime dagsordner, synes der at være fælles erkendelse langt hen af vejen. Merrild ville ikke deltage i alene at give bankerne skylden for de mange tab på swaps. ”Vi landmænd burde jo ligesom have lært, at inkonvertible lån er noget skidt”, sagde Merrild. Det er en klar selverkendelse, som jeg tror finder stor opbakning i baglandet.

 

Men hvad gør vi så herfra?

Henning Otte konkluderede, at landbrugets varer altid vil cykle rundt omkring den almindelige prisudvikling og at vi derfor snart bør lære at styre vores eufori i højprisperioder. Vores bytteforhold vil kontinuerligt forringes og derfor skal vi blive ved med at udnytte teknologiske landvindinger, stordriftsfordelene, og ikke mindst efterspørge en mere professionel rådgivning.
Henning Otte foreslog, at vi lærer af Kopenhagen Fur og arbejder for en tættere integration i vores eksisterende værdikæde. Gå ud og spørg kunderne, hvad de ønsker i fremtiden. Gå hjem til landmanden og bed ham producere det. Gå ud til forskning og rådgivning og bed dem om at hjælpe med at muliggøre det.

 

Måske ikke så meget nyt under solen udover, at det måske er tid til et opgør med gamle ritualer.

Tak for en god efterårskonference arrangeret af Det Danske Landhusholdningsselskab.

1 Comment

 • Per Hedegaard Andersen / 18. november 2015 at 23:39

  Det er TOTALT ARROGANT når Henrik Zobbe bagatelliserer vores negative konkurrencevilkår og ikke mener det er en betydelig del af de problemer vi har i dag!

  (Hvorfor ikke tænke i at give landbruget konkurrence fordele???
  Hver 4. netto eksport krone kommer fra landbruget…. det er vores velfærd der er på spil!!)

  De høje krav der er stillet til Dansk Landbrug har vi kunnet bære ind til nu, netop pga. en stærk dansk struktur med gode kreditfaciliteter, stærke andelsselskaber god infrastruktur og høj vidensdeling.
  Når det så er sagt, ja så har landmænd taget mange forkerte beslutninger. En meget stor del af “direktionen” i store danske landbrugsvirksomheder er, eller har været, timelønnede rådgivere der har anbefalet hvad banker og kreditinstitutter har anbefalet…. altså ren papegøje uden en eneste selvstændig og kritisk tankevirksomhed!
  Mange Landmænd har haft nok at gøre med at drifte og lede en virksomhed i stor vækst og fejlagtigt sat deres lid til rådgivningen!
  Først nu kan vi indse at “direktionen” på disse virksomheder har været utroværdig!!
  I dag har vi lært at landbrugskundechefen fra Nykredit og bank “rådgiveren” IKKE som en selvfølge kan bruges til at tage ansvarlige strategiske beslutninger i samarbejde med ejer!
  Det er bare 5 minutter over 12 for de fleste landmænd og Henrik Zobbes betragtninger havde været en del mere værd for 10-12 år siden!

  Svar