Read More

Risikovillig kapital er vejen frem

“Landmænd har en umanerlig arbejdsomhed og iværksættertrang, som gør dem til en af Danmarks vigtige naturressourcer. Når disse dyder understøttes af god virksomhedsledelse, er landmænd interessante at investere i”. Som virksomhedsleder skal du forstå de nye trends, før de bliver selvfølgeligheder. Læs artiklen og reflekter over hvordan du skaber en konkurrencedygtig kapitalstruktur i din landbrugsvirksomhed. Risikovillig kapital er vejen […]

Read More

Risikovillig kapital på Nutrifair den 20 – 21. januar

Jeg gennemfører i samarbejde med Danske Svineproducenter en forundersøgelse af svineproducenternes holdning til at udvikle erhvervet sammen med eksterne investorer. Forundersøgelsen finder sted på Danske Svineproducenters stand på Nutrifair den 20 og 21. januar. Her vil jeg også debattere fordele, ulemper, og de barrierer, som landbruget skal forcerer for at tiltrække eksterne investorer.

Read More

Er landbruget på katastrofekurs eller blot i indtjeningskrise?

På gårsdagens konference: Landbruget på katastrofekurs, debatterede vi, hvor slem krisen egentlig er, og hvad der kan gøres fremadrettet. Nok betyder rammevilkår meget for et kapitaltungt erhverv som landbruget, men ejerlederens evnen til at træffe de rigtige strategiske beslutninger, og gennemføre dem rettidigt, er formentlig af større betydning. Derfor skal erhvervet også ses indad og lære af de […]